Trening Umiejętności Społecznych

agathum
agathum

Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to oparta na dowodach metoda terapeutyczna stosowana w celu rozwijania kompetencji społecznych danej jednostki. TUS umożliwia trenowanie i utrwalanie konkretnych umiejętności oraz nabycie nowych doświadczeń w kontrolowany sposób. Metoda polega na rozkładaniu zachowań społecznych na czynniki pierwsze, a następnie uczeniu oraz utrwalaniu ich. TUS obejmuje cykl spotkań trwający około 3 miesiące, a w zajęciach uczestniczą dzieci lub młodzież w grupach 4-6-osobowych

Główne cele zajęć TUS to: kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności społecznych, doświadczanie sukcesu w relacji z rówieśnikami, doświadczanie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice.

Kto może uczęszczać na TUS? 

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 4 lat:

 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji,
 • z trudnościami w funkcjonowaniu w grupie,
 • z problemami emocjonalnymi.

Podczas zajęć TUS rozwijanych jest osiem obszarów umiejętności społecznych, do których należą:

 1. emocje,
 2. normy społeczne,
 3. komunikacja interpersonalna,
 4. rozwijanie teorii umysłu,
 5. samowiedza i samoświadomość,
 6. asertywność,
 7. radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
 8. współpraca.

30-45 minut – w przypadku przedszkolaków (4-6 lat),

45-60 minut – w przypadku dzieci w klasach 1-3 (7-9 lat),

60-90 minut – w przypadku dzieci starszych oraz młodzieży.

Czas trwania zajęć:   

30-45 minut – w przypadku przedszkolaków (4-6 lat),

45-60 minut – w przypadku dzieci w klasach 1-3 (7-9 lat),

60-90 minut – w przypadku dzieci starszych oraz młodzieży.

Czas trwania zajęć:   

30-45 minut – w przypadku przedszkolaków (4-6 lat),

45-60 minut – w przypadku dzieci w klasach 1-3 (7-9 lat),

60-90 minut – w przypadku dzieci starszych oraz młodzieży.