Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

agathum
agathum

BEZPŁATNE zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA dla dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu i wzroku, a także z zaburzeniami emocji, z ADHD czy z autyzmem.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzimy od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Oferujemy również specjalistyczną pomoc rodzinie dziecka.

Drodzy Rodzice!

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy rozwój umysłowy, motoryczny lub rozwój mowy przebiega w prawidłowy sposób, jeśli coś budzi Wasze obawy – skontaktujcie się z naszą poradnią! Poradnia psychologiczna Agathum zajmuje się diagnozą, doradztwem, a także terapią, w przypadku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć zaburzeń:

• rozwoju motorycznego,
• rozwoju emocjonalnego,
• stymulacji polisensorycznej,
• rozwoju mowy i języka,
• orientacji i poruszania się w przestrzeni,
• usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku oraz innych problemów rozwojowych.

Zakres działań naszej poradni

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dostosowujemy rodzaje terapii do potrzeb dziecka. W razie konieczności organizujemy również specjalistyczną pomoc dla rodziców i pozostałych członków rodziny, np. w ramach psychoterapii rodzinnej. Na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci można zgłaszać pacjentów, którzy mają odpowiednią opinię.