Blog

agathum
agathum
kobieta komunikuje się z dziewczynką na migi

Czym zajmuje się surdopedagogika?

Surdopedagogika to specjalistyczna dziedzina pedagogiki, która koncentruje się na edukacji osób niesłyszących oraz niedosłyszących. Jej celem jest dostosowanie procesu nauczania do specyficznych potrzeb uczniów z

Pokaż więcej
logopeda

Na czym polega badanie logopedyczne?

Badanie logopedyczne to proces diagnostyczny mający na celu zidentyfikowanie i ocenę zaburzeń mowy oraz języka. Jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego logopedę, który na podstawie obserwacji oraz

Pokaż więcej

Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?

Badania naukowe potwierdzają, iż przyczyna dysleksji może być mikrouszkodzenie mózgu z powodu komplikacji przy porodzie, lub nadużywania używek, leków, stresu. Dysleksja spowodowana jest nieprawidłowym funkcjonowaniem

Pokaż więcej