W Agathum prowadzimy bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W naszym ośrodku terapii dla dzieci zarówno na etapie diagnozy, jak i pomocy terapeutycznej, wsparcia udzielają różni specjaliści, m.in. psycholog, pedagog, logopeda i neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta. 

Jesteśmy placówką niepubliczną, która działa na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wydajemy opinie honorowane we wszystkich szkołach i placówkach.
Atutem naszego ośrodka terapii dla dzieci są szybkie terminy realizacji, godziny wizyt staramy się dostosować do potrzeb klientów, świetna lokalizacja w centrum miasta, a przede wszystkim doświadczona kadra specjalistów.

W poradni Agathum organizujemy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Terminy spotkań staramy się dostosować do potrzeb i możliwości klientów.


Prowadzone terapie


Ośrodek terapii dla dzieci prowadzi:

terapię psychologiczną
terapię pedagogiczną (również surdopedagogiczną i tyflopedagogiczną)
terapię logopedyczną
fizjoterapię
• terapię ręki
trening EEG Biofeedback
trening słuchowy metodą Johansena
• terapię dysleksji
• wczesną naukę czytania
terapię integracji sensorycznej
terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem
muzykoterapię
badanie EEG i QEEG /+ zalecenia dietetyczne
CYBER OKO (C-EYE)
Sensoplastyka®
trening umiejętności społecznych.

Ośrodek terapii dla dzieci Agathum działa z myślą o rodzicach, którzy chcą pomóc swoim dzieciom osiągnąć życiowy sukces!