Badania psychologiczne – Częstochowa

agathum
agathum

W ośrodku Agathum przyjmuje psycholog. W zależności od wieku i możliwości małego pacjenta psycholog dziecięcy dobiera właściwe testy i kwestionariusze.

Badanie psychologiczne obejmuje:

  • obserwację zachowania,
  • rozmowę kliniczną,
  • testy psychologiczne.

Obecnie w poradnictwie psychologicznym dysponujemy wieloma różnymi testami. Wybór należy do psychologa dziecięcego, który wykonuje badanie. Najczęściej stosowane są testy inteligencji, diagnozujące funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, testy projekcyjne osobowości (rysunki, plansze, fotografie) oraz kwestionariusze zainteresowań. Testy dzielą się na werbalne i pozawerbalne. Pierwsze bazują na pytaniach, twierdzeniach w wersji papierowej. Drugie na próbach rysowania, układania, konstruowania wzorów w oparciu o materiał, który może budzić skojarzenia, że są to zabawki dla dzieci. Wszystkie testy profesjonalne, z których korzysta psycholog dziecięcy, są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Celem badania małego dziecka (do 3 roku życia) jest przede wszystkim ocena rozwoju psychoruchowego. Badane są takie strefy jak m.in.:

  • percepcja,
  • pamięć,
  • mowa,
  • manipulacja,
  • zachowania społeczne,
  • motoryka.

Ocenia się również właściwości temperamentalne dziecka.

Skala oceny podzielona jest na cztery sfery: lokomocję i kontrolę postawy, koordynację wzrokowo-ruchową, mowę, kontakty społeczne. Konstrukcja skali umożliwia określenie wieku rozwoju w każdej z tych sfer osobno, ale też wykreślenie profilu rozwoju, obliczenie cząstkowego ilorazu rozwoju oraz pełnego ilorazu inteligencji.

Badanie stanu emocjonalnego

Kolejnym obszarem, jaki może zbadać >psycholog dziecięcy u małego pacjenta, jest jego stan emocjonalny. Tutaj bardzo dobrze sprawdzają się testy projekcyjne. Dziecko nadaje znaczenie wieloznacznemu materiałowi, dzięki czemu psycholog może poznać stan emocjonalny malucha. Do takich testów przeznaczonych dla dzieci służy między innymi Rysunek Rodziny. Jedne osoby zostaną narysowane jako pierwsze, inne będą większe, inne bliżej, jeszcze inne kolorowe, a inne pominięte. Wszystko to, po uzupełnieniu informacjami z wywiadu, ma znaczenie. 

Psycholog dziecięcy – diagnoza najmłodszych

Badać można dzieci w wieku już od 2 miesiąca! Z racji tego, że małe dziecko ma ograniczone możliwości wyrażenia swoich myśli i uczuć, wiele informacji pozyskujemy od rodziców. W przypadku kilkulatka czy nastolatka psycholog dziecięcy stara się dotrzeć do jego dominujących potrzeb, emocji, kompleksów i konfliktów osobowości. Bada jego osobowość, a także interpretuje ewentualne zaburzenia zachowania. Diagnozując starsze dziecko, stosuje się testy kwestionariuszowe i pozawerbalne. Są wśród nich także zwykle rebusy, rysunki, układanki. Młodzież i dorosłych bada się podobnie, stosując inne wskaźniki oceny. Ważną metodą badania osób w każdym wieku jest rozmowa kliniczna i wywiad. Prawidłowo zebrane informacje od pacjenta to podstawa rzetelnej diagnozy i właściwej terapii, jaką wydaje psycholog dziecięcy. Jeżeli rodzice i pacjent są dobrze przygotowani do badania psychologicznego, to spotkanie przebiega pomyślnie dla obu stron. Zajmujemy się także terapią rodzinną. Wybór konkretnej terapii zależy od skali problemu.

Jednym źródłem informacji są testy, innym wywiad zebrany od rodziców, ale niezwykle ważna jest również obserwacja dziecka przez psychologa. Poprzez baczne przyglądanie się wykonywaniu różnych zadań przez dziecko, obserwowanie jego nastroju, przystosowania do nowej sytuacji oraz zmagania się z trudnościami, psycholog dziecięcy dowie się o dziecku bardzo wiele. Dopiero zebranie informacji ze wszystkich tych źródeł da rzetelną opinię i pozwoli specjaliście kompetentnie zaplanować dalsze kroki, jakie należy podjąć.

W każdym przypadku diagnoza powinna odpowiadać na konkretne pytanie, np.: „Jaki jest poziom inteligencji dziecka”, „Co jest przyczyną trudności w nauce szkolnej”, „Jakie mogą być przyczyny emocjonalne moczenia nocnego”, „Czy kaszel może być uwarunkowany emocjonalnie”, „Jak stymulować dziecko, aby się rozwijało”. Rodzice zgłaszający się z pociechą do psychologa dziecięcego mogą być spokojni o poufność informacji, jakie uzyska od nich specjalista, bowiem każdego psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Jedynym jego celem jest kompetentna i empatyczna pomoc dziecku i rodzicom.