Diagnoza integracji sensorycznej

agathum
agathum

Więcej informacji na temat Integracji Sensorycznej w zakładce Terapia integracji sensorycznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie do kontaktu z sekretariatem naszej poradni!

Diagnoza SI stanowi ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej. W naszej poradni diagnozę SI dokonują wykwalifikowani terapeuci. Na diagnozę zazwyczaj przeznacza się trzy 50-cio minutowe spotkania, których liczba może się zmienić w zależności od możliwości realizacji poszczególnych badań, stopnia współpracy osoby badanej oraz jej wieku. Na jednym ze spotkań niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicami/opiekunami badanego dziecka. Terapeuta powinien uzyskać istotne informacje na temat ciąży, porodu, rozwoju dziecka, jego dzieciństwa i wielu innych aspektów związanych z jego codziennym funkcjonowaniem, mających wpływ na rozwój procesów integracji sensorycznej. Do tego celu służy również kwestionariusz, który wypełniają rodzice dziecka. Ponadto, terapeuta opiera się na obserwacjach swobodnego zachowania dziecka oraz reakcji dziecka na dostarczane bodźce podczas badania. 

Natomiast podstawą diagnozy SI jest przeprowadzenie określonych prób klinicznych oraz testów zawartych w specjalistycznych arkuszach badawczych. Po ustalonym terminie diagnoza SI jest wydawana rodzicom w formie pisemnej z opisem przebiegu obserwacji oraz poszczególnych etapów badania. W diagnozie znajdują się także wyjaśnienia i przyczyny określonych zachowań dziecka, zalecenia oraz wskazówki do stosowania w warunkach domowych w zakresie SI.

Więcej informacji na temat Integracji Sensorycznej w zakładce Terapia integracji sensorycznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie do kontaktu z sekretariatem naszej poradni!

Diagnoza SI stanowi ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej. W naszej poradni diagnozę SI dokonują wykwalifikowani terapeuci. Na diagnozę zazwyczaj przeznacza się trzy 50-cio minutowe spotkania, których liczba może się zmienić w zależności od możliwości realizacji poszczególnych badań, stopnia współpracy osoby badanej oraz jej wieku. Na jednym ze spotkań niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicami/opiekunami badanego dziecka. Terapeuta powinien uzyskać istotne informacje na temat ciąży, porodu, rozwoju dziecka, jego dzieciństwa i wielu innych aspektów związanych z jego codziennym funkcjonowaniem, mających wpływ na rozwój procesów integracji sensorycznej. Do tego celu służy również kwestionariusz, który wypełniają rodzice dziecka. Ponadto, terapeuta opiera się na obserwacjach swobodnego zachowania dziecka oraz reakcji dziecka na dostarczane bodźce podczas badania. 

Natomiast podstawą diagnozy SI jest przeprowadzenie określonych prób klinicznych oraz testów zawartych w specjalistycznych arkuszach badawczych. Po ustalonym terminie diagnoza SI jest wydawana rodzicom w formie pisemnej z opisem przebiegu obserwacji oraz poszczególnych etapów badania. W diagnozie znajdują się także wyjaśnienia i przyczyny określonych zachowań dziecka, zalecenia oraz wskazówki do stosowania w warunkach domowych w zakresie SI.

Więcej informacji na temat Integracji Sensorycznej w zakładce Terapia integracji sensorycznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie do kontaktu z sekretariatem naszej poradni!