Terapia NDT Bobath

agathum
agathum

Czym jest terapia NDT Bobath i do kogo jest skierowana? 

  

W obrębie fizjoterapii pediatrycznej metoda NDT Bobath jest jedną z najbardziej rozpoznawanych form pracy z dzieckiem. Aby wspomóc rozwój motoryczny, terapeuta podąża za dzieckiem stosując szereg technik i wprowadzając wspomagania, które ułatwiają dziecku osiąganie umiejętności ruchowych z zachowaniem tzw. alignmentu, czyli liniowości ciała. Metoda NDT Bobath jest doceniana przez fizjoterapeutów i pediatrów za zgodność z naturalnymi potrzebami motorycznymi dzieci. U podstaw tej formy pracy leży dokładna znajomość rozwoju noworodka i niemowlęcia oraz możliwości stymulacji rozwoju tak, by umożliwić osiąganie konkretnych umiejętności ruchowych. Terapia ma zastosowanie głównie u dzieci z zaburzeniami układu nerwowego, jednak z powodzeniem może być również stosowana u dzieci zdrowych z nieznacznymi zaburzeniami w obrębie układu ruchu. 

 

Pierwsze lata życia to czas bardzo intensywnego rozwoju psychoruchowego. Szczególnie w okresie od narodzin do ok. 2 r. ż. rozwój ruchu i jego jakość determinuje rozwój funkcji poznawczych malucha. Ruch jest częścią każdej czynności, jaką wykonujemy i tylko dzięki niemu może postępować proces poznawania świata i rozwijania się wszystkich struktur mózgowia. To, w jaki sposób wykonujemy codzienne czynności, takie jak: wstawanie, siadanie czy chodzenie, definiuje nasze zdrowie oraz ewentualne problemy z układem ruchu w przyszłości. Szczególnie ważnym okresem, by o prawidłowe wzorce ruchowe zadbać, jest więc okres ich kształtowania, czyli wczesne dzieciństwo. Nasze nawyki ruchowe kształtowane są już od okresu niemowlęctwa, w związku z czym wszelkie asymetrie, zaburzenia zakresów ruchu w stawach, będą w późniejszym czasie przejawiać się zaburzonymi wzorcami ruchu w przyszłości. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie w odpowiednim momencie terapii redukującej istniejące deficyty. 

   

W myśl głównej zasady terapii celem w metodzie NDT-Bobath jest wywołanie samodzielnej reakcji dziecka w odpowiedzi na zastosowane wspomaganie terapeuty. Planując proces terapii, zgodnie z twórczynią metody Karlą Bobath, ,,Nie uczymy ruchów, ale czynimy, by były one możliwe”. Oznacza to, że przygotowujemy dziecko, opracowując struktury, rozluźniając tkanki ograniczające ruch, a następnie wprowadzamy takie ćwiczenia, które wykorzystują maksymalnie potencjał ruchowy dziecka. Dzięki precyzyjnemu prowadzeniu ruchu malucha mamy możliwość zarówno ułatwić wykonanie czy samo rozpoczęcie czynności, ale również zadbać o jakość ruchu tak, by wystąpił prawidłowy wzorzec. Dzięki temu zmieniamy sposób, w jaki mózg dziecka zapisuje dany plan motoryczny, co oznacza, że po terapii może zacząć korzystać z nowego, prawidłowego wzorca ruchu, który jest najbardziej korzystny. 

W naszej Poradni specjalistą terapii NDT Bobath jest p. Adrianna Mazur.

Terapię NDT w swojej pracy łączy z innymi technikami poznanymi na kursach takich jak: 

  • Terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci (GWSH Katowice),
  • Asymetria w pierwszych 6 msc. życia (Warszawa)
  •  Trójpłaszczyznowa Terapia Wad Stóp wg Zukunft-Huber (Wrocław),
  •  Kinesiotaping (Katowice), 
  • Terapia Integracji Sensorycznej (I i II st., Warszawa).