Drugi, trzeci krok w rehabilitacji

Opis projektu

Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42 274 Konopiska)

Czas realizacji: 01 czerwca 2020r. – 31 stycznia 2022r.

Liczba uczestników: 50 osób, nabór w 5. cyklach (w każdym po 10 osób

Kandydaci do projektu: osoby z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

KRYTERIA WŁĄCZENIA:

1. Wiek-w przypadku kobiet: 18-59 lat, w przypadku mężczyzn: 18-64 lata;

2. Pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia;

3. Zamieszkiwanie na terenie Częstochowy oraz gmin: Blachownia, Konopiska, Poczesna, Mstów, Rędziny.

4. Rozpoznanie w wywiadzie: zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia F10.2), substancji uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia F13.2) oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia F19.2);

5. Zakończenie podstawowego cyklu leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnej

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

1. Aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej.

2. Przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji zaplanowanych w programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe.

3. Korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu.

Kompleksowa rehabilitacja uczestników: Każdy uczestnik ma do zrealizowania łącznie 93 godziny terapii, treningów i warsztatów, zarówno indywidualnych jak i grupowych, także z członkami rodzin pacjentów. Średni planowany czas realizacji programu rehabilitacji to ok. 12 tygodni (kontrolna konsultacja psychologiczna i psychiatryczna po 2 miesiącach od zakończenia działań edukacyjnych i indywidualnego planu rehabilitacji).

Zespół terapeutów składa się z psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, doradców zawodowych, fizjoterapeutów, dietetyków, arteterapeutów.

Nabór: NPPP Agathum, ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa, tel.: 787 484 983,

e-mail: sekretariat@agathum.pl

Projekt nr RPSL.08.03.02-24-03A5/19 realizowany przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA

z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42-274 Konopiska)

W programie zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do kadry medycznej oraz kompleksowej rehabilitacji uczestników programu, jako element profilaktyki pierwotnej, zaplanowano również udział członków rodziny pacjenta w działaniach edukacyjnych

cel: wypracowanie oraz późniejsze podtrzymanie odpowiednich zachowań zdrowotnych przez pacjenta, przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej mieszkańcom województwa śląskiego (w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn), aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, będącym uczestnikami programu w latach 2019-2022.

powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych.

efekty: wzrost wiedzy z zakresu treści przekazanych na szkoleniach dla kadr medycznych,

ukończenie pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji leczniczej przez pacjentów,

zwiększenia ilości zachowań zdrowotnych w związku z otrzymanymi w programie interwencjami, wzrost wiedzy członków rodzin, z zakresu treści przekazanych w ramach edukacji zdrowotnej,

poprawa funkcjonowania społecznego, zminimalizowanie ryzyka nawrotu uzależnienia

wartość projektu: całkowita wartość projektu wynosi 219 200,00 PLN, w tym ze środków europejskich 186 320,00PLN