W pracy terapeutycznej koncentrujemy się na rozumieniu złożonych relacji międzyludzkich między poszczególnymi członkami rodziny. Celem psychoterapii rodzinnej jest m.in. poprawienie komunikacji i rozumienia siebie nawzajem. Terapia pomaga rodzinie uaktywnić jej zasoby i w oparciu o nie poszukiwać rozwiązań kryzysów. Spotkania terapeutyczne dają również możliwość zrozumienia, w jaki sposób zachowania jednego członka rodziny wpływają na pozostałych i vice versa.


Dlaczego psychoterapia rodzinna jest przydatna?

Prowadząc psychoterapię rodzinną opieramy się na teorii systemowej, w myśl której kłopoty jednego z członków są utrzymywane przez niefunkcjonalne mechanizmy rodziny. Nie koncentrujemy się na poszukiwaniu przyczyn kłopotów rodziny. Wspólnie z nimi szukamy mechanizmów podtrzymujących trudności po to, by rodzina mogła mieć na nie wpływ i wprowadzać zmiany w swoje funkcjonowanie. Bliskie jest nam myślenie związane z teoriami postmodernistycznymi. Uważamy, że to w jaki sposób coś spostrzegamy i jak o tym myślimy, tworzy rzeczywistość życia rodziny. Psychoterapia rodzinna ma na celu nie tylko znalezienie źródła konfliktu oraz rozwiązanie problemu, ale także poprawienie relacji pomiędzy członkami rodziny i odbudowanie prawidłowych więzi pomiędzy nimi. To cykl spotkań, które krok po kroku przywracają prawidłowe funkcjonowanie rodziny.


Dla kogo psychoterapia rodzin?

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Jednakże, to pojęcie jest bardzo obszerne. Często przez rodzinę rozumie się rodziców z dziećmi. Jednak nie jest to jedyna grupa osób, które w razie problemów korzystają z pomocy psychoterapeuty rodzinnego. Z terapii rodzinnych w Agathum mogą skorzystać zarówno rodziny dziećmi, pary i małżeństwa bezdzietne czy nawet małżeństwa wraz z teściami. Każdą relację pomiędzy członkami rodziny, bez względu na to jakie więzy łączą poszczególne osoby, da się naprawić. Jednak pomoc obiektywnego specjalisty jest często niezbędna w tym procesie. Naszym atutem jest posiadanie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowników.


Psychoterapia dla rodzin z dziećmi

Psychoterapia rodzin jest szczególnie polecana w sytuacjach, kiedy kłopoty emocjonalne występują u dzieci i młodzieży. Sytuacjami w życiu rodziny, które mogą powodować zaburzenia jej funkcjonowania, są okresy ważnych zmian rozwojowych: rozpoczęcie przez dziecko nauki przedszkolnej, szkolnej, dorastanie i odchodzenie dzieci z domu, także narodziny i śmierć członka rodziny. Wskazaniem do podjęcia psychoterapii rodzinnej mogą też być zaburzenia i choroby psychiczne członka rodziny np. anoreksja czy alkoholizm.


Psychoterapia dla par i małżeństw

Wiele par małżeńskich i związków nieformalnych korzysta z terapii, kiedy nie radzą sobie z konfliktami, komunikacją, pojawia się kryzys zaangażowania w związku lub występują między partnerami duże różnice co do oczekiwań związanych z relacją. Obecnie, kiedy wszyscy jesteśmy zabiegani i mamy coraz mniej czasu na rozmowę, nawet małżeństwa i pary z długoletnim stażem, przeżywają kryzysy. Kryzys może wystąpić nagle np. w momencie ujawnienia zdrady jednego z partnerów, lub przybrać formę długotrwałych problemów, które nagromadzone, po pewnym czasie eskalują konflikt do tego stopnia, że samodzielne poradzenie sobie z nim staje się niemożliwe, bądź bardzo trudne. W takiej sytuacji również bardzo dobrym wyborem jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty, który spojrzy na konflikt w sposób obiektywny, podpowie gdzie leży źródło konfliktu i jak rodzina może pracować nad wyjściem z kryzysu.


Korzyści z terapii rodzinnej

Najistotniejszą zaletą psychoterapii rodzinnej jest fakt, że jest to forma, która umożliwia zmiany nie tylko osobie dotkniętej objawami np. anoreksją, ale całej rodzinie. Uważa się, że efekty takiej terapii są trwalsze, ponieważ zmienia się funkcjonowanie całego systemu. Psychoterapia rodziny pozwala na udzielenie pomocy nie tylko osobie chorującej, ale i jej najbliższym.