W pracy terapeutycznej koncentrujemy się na rozumieniu złożonych relacji międzyludzkich między poszczególnymi członkami rodziny. Celem psychoterapii rodzinnej jest m.in. poprawienie komunikacji i rozumienia siebie nawzajem. Terapia pomaga rodzinie uaktywnić jej zasoby i w oparciu o nie poszukiwać rozwiązań kryzysów. Spotkania terapeutyczne dają również możliwość zrozumienia, w jaki sposób zachowania jednego członka rodziny wpływają na pozostałych i vice versa.

Prowadząc psychoterapię rodzinną opieramy się na teorii systemowej, w myśl której kłopoty jednego z członków są utrzymywane przez niefunkcjonalne mechanizmy rodziny. Nie koncentrujemy się na poszukiwaniu przyczyn kłopotów rodziny. Wspólnie z nimi szukamy mechanizmów podtrzymujących trudności po to, by rodzina mogła mieć na nie wpływ, wprowadzać zmiany w swoje funkcjonowanie.Bliskie jest nam myślenie związane z teoriami postmodernistycznymi. Uważamy, że to, w jaki sposób coś spostrzegamy i jak o tym myślimy, tworzy rzeczywistość życia rodziny. 

Dla kogo psychoterapia rodzin?

Psychoterapia rodzin jest szczególnie polecana w sytuacjach, kiedy kłopoty emocjonalne występują u dzieci i młodzieży. Sytuacjami w życiu rodziny, które mogą powodować zaburzenia jej funkcjonowania, są okresy ważnych zmian rozwojowych: rozpoczęcie przez dziecko nauki przedszkolnej, szkolnej, dorastanie i odchodzenie dzieci z domu, także narodziny i śmierć członka rodziny. Wskazaniem do podjęcia psychoterapii rodzinnej mogą też być zaburzenia i choroby psychiczne członka rodziny np. anoreksja. Wiele par małżeńskich i związków nieformalnych korzysta z terapii, kiedy nie radzą sobie z konfliktami, komunikacją, pojawia się kryzys zaangażowania w związku lub występują między partnerami duże różnice co do oczekiwań związanych z relacją.

Pracujemy z całymi rodzinami, parami i małżeństwami. Prowadzimy także indywidualną terapię dzieci i młodzieży.

Korzyści z terapii rodziny

Najistotniejszą zaletą psychoterapii rodzinnej jest fakt, że jest to forma, która umożliwia zmiany nie tylko osobie dotkniętej objawami np. anoreksją, ale całej rodzinie. Uważa się, że efekty takiej terapii są trwalsze, ponieważ zmienia się funkcjonowanie całego systemu. Psychoterapia rodziny pozwala na udzielenie pomocy nie tylko osobie chorującej, ale i jej najbliższym.

spotkanie z rodzicami