Terapia rodzin w Częstochowie

agathum
agathum

Terapia rodzin w Częstochowie to proces terapeutyczny angażujący całą rodzinę. Zajmuje się ona identyfikacją i rozwiązywaniem problemów. Zarówno tych emocjonalnych, jak i psychicznych. A wszystko to w kontekście rodzinnym. To nie tylko terapia dla jednej osoby. Cała rodzina jest traktowana jako jedna jednostka. Celem jest poprawa relacji. Chodzi o zrozumienie, jak członkowie rodziny wpływają na siebie nawzajem. Terapia rodzin może pomóc w rozwiązaniu konfliktów. Może też zwiększyć współpracę i komunikację w rodzinie.

Czasami terapia rodzin jest skierowana na konkretne problemy. Mogą to być problemy związane z chorobą, rozwodem czy też trudnościami wychowawczymi. Ale może też dotyczyć ogólnych problemów w relacjach.

W pracy terapeutycznej koncentrujemy się na rozumieniu złożonych relacji międzyludzkich między poszczególnymi członkami rodziny. Celem terapii rodzinnej jest m.in. poprawienie komunikacji i rozumienia siebie nawzajem. Terapia pomaga rodzinie uaktywnić jej zasoby i w oparciu o nie poszukiwać rozwiązań kryzysów. Spotkania terapeutyczne dają również możliwość zrozumienia, w jaki sposób zachowania jednego członka rodziny wpływają na pozostałych i vice versa. Wiele osób zadaje sobie pytanie, w którym momencie terapia będzie najlepszym rozwiązaniem. Terapia rodzinna będzie najlepszym wyborem m.in., gdy:

  • od dłuższego czasu niepokoimy się zachowaniem członka rodziny;
  • w rodzinie zachodzą zmiany wywołane chorobą psychiczną lub somatyczną członka rodziny;
  • uznajemy, że relacje w rodzinie uległy znacznemu pogorszeniu;
  • rodzina przeżywa kryzys, np. związany z rozwodem lub śmiercią bliskiego.

Dlaczego terapia rodzinna jest przydatna?

Prowadząc terapię rodzinną opieramy się na teorii systemowej, w myśl której kłopoty jednego z członków są utrzymywane przez niefunkcjonalne mechanizmy rodziny. Nie koncentrujemy się na poszukiwaniu przyczyn kłopotów rodziny. Wspólnie z nimi szukamy mechanizmów podtrzymujących trudności po to, by rodzina mogła mieć na nie wpływ i wprowadzać zmiany w swoje funkcjonowanie. Bliskie jest nam myślenie związane z teoriami postmodernistycznymi. Uważamy, że to w jaki sposób coś spostrzegamy i jak o tym myślimy, tworzy rzeczywistość życia rodziny. Terapia rodzinna z psychologiem ma na celu nie tylko znalezienie źródła konfliktu oraz rozwiązanie problemu, ale także poprawienie relacji pomiędzy członkami rodziny i odbudowanie prawidłowych więzi pomiędzy nimi. To cykl spotkań, które krok po kroku przywracają prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Terapia rodziny może stanowić cenne uzupełnienie indywidualnej psychoterapii dziecka.

Dla kogo terapia rodzin?

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Jednakże to pojęcie jest bardzo obszerne. Często przez rodzinę rozumie się rodziców z dziećmi. Jednak nie jest to jedyna grupa osób, które w razie problemów korzystają z pomocy terapeuty rodzinnego. Z terapii rodzinnych w Agathum mogą skorzystać zarówno rodziny dziećmi, jak i pary oraz małżeństwa bezdzietne czy nawet małżeństwa wraz z teściami. Terapia rodzin dedykowana jest wszystkim członkom rodziny, którzy czują potrzebę ułożenia na nowo swoich relacji. W terapii najczęściej uczestniczą osoby, które ze sobą mieszkają, jednak wizyty u specjalisty to również dobry pomysł na terapię np. rodzeństwa w wieku dorosłym.

Każdą relację pomiędzy członkami rodziny, bez względu na to, jakie więzy łączą poszczególne osoby, da się naprawić. Jednak pomoc obiektywnego specjalisty jest często niezbędna w tym procesie. Naszym atutem jest posiadanie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowników.

Terapia psychologiczna dla rodzin z dziećmi

Terapia rodzin jest szczególnie polecana w sytuacjach, kiedy kłopoty emocjonalne występują u dzieci i młodzieży. Sytuacjami w życiu rodziny, które mogą powodować zaburzenia jej funkcjonowania, są okresy ważnych zmian rozwojowych: rozpoczęcie przez dziecko nauki przedszkolnej, szkolnej, dorastanie i odchodzenie dzieci z domu, także narodziny i śmierć członka rodziny. Wskazaniem do podjęcia terapii rodzinnej mogą też być zaburzenia i choroby psychiczne członka rodziny np. anoreksja czy alkoholizm.

Terapia dla par i małżeństw

Wiele par małżeńskich i związków nieformalnych korzysta z terapii, kiedy nie radzą sobie z konfliktami, komunikacją, pojawia się kryzys zaangażowania w związku lub występują między partnerami duże różnice co do oczekiwań związanych z relacją. Obecnie, kiedy wszyscy jesteśmy zabiegani i mamy coraz mniej czasu na rozmowę, nawet małżeństwa i pary z długoletnim stażem przeżywają kryzysy. Może on wystąpić nagle np. w momencie ujawnienia zdrady jednego z partnerów, lub przybrać formę długotrwałych problemów, które nagromadzone, po pewnym czasie eskalują konflikt do tego stopnia, że samodzielne poradzenie sobie z nim staje się niemożliwe bądź bardzo trudne. W takiej sytuacji również bardzo dobrym wyborem jest skorzystanie z pomocy psychologa, który spojrzy na konflikt w sposób obiektywny, podpowie, gdzie leży źródło konfliktu i jak rodzina może pracować nad wyjściem z kryzysu.

Korzyści z terapii rodzinnej

Najistotniejszą zaletą terapii rodzinnej jest fakt, że jest to forma, która umożliwia zmiany nie tylko osobie dotkniętej objawami np. anoreksją, ale całej rodzinie. Uważa się, że efekty takiej terapii są trwalsze, ponieważ zmienia się funkcjonowanie całego systemu. Terapia psychologiczna rodziny pozwala na udzielenie pomocy nie tylko osobie chorującej, ale i jej najbliższym.