Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

agathum
agathum

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży może być przeprowadzana indywidualnie lub grupowo. Jest adresowana do pacjentów z różnego rodzaju trudnościami, które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie. Praca terapeutyczna przyjmuje różne formy, w zależności od zgłaszanych problemów i wieku dziecka.

Wśród problemów, które najczęściej wskazują na konieczność podjęcia wsparcia psychologicznego u młodzieży i dzieci, są:
• zaburzenia zachowania
• agresja u dziecka
• zaburzenia opozycyjno-buntownicze
• zaburzenia emocjonalne
• zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
• zaburzenia lękowe
• lęk separacyjny
• deficyty rozwojowe
• nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
• problemy szkolne (wychowawcze, z nauką)
• dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców
• problemy z odżywianiem
• podejrzenie depresji u dziecka
• nadmierna nieśmiałość
• moczenie nocne, zaparci
• masturbacja dziecięca
• śmierć bliskiej osoby
• fobie
• dziecko ze stresem pourazowym

Terapia psychologiczna młodzieży i dzieci to część oferty naszej poradni. Prowadzimy też terapię rodzinną i inne zajęcia dla dorosłych i seniorów. Rejestracja możliwa jest drogą telefoniczną lub osobiście.