Diagnoza autyzmu

agathum
agathum

Badanie protokołem ADOS-2

Protokół ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule wersja druga) jest to wielomodułowe narzędzie, na całym świecie traktowane jako element tzw. „złotego standardu” badania i oceny objawów ze spektrum autyzmu.

Kto może zostać badany testem ADOS-2?

Ze względu na swoją konstrukcję test umożliwia diagnozowanie dzieci już od 12 miesiąca życia, które potrafią chodzić i samodzielnie się poruszać, a także dzieci starsze, młodzież oraz dorosłych.

Narzędzie jest skierowane do badania osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu, zarówno osób niemówiących, jak i tych dobrze posługujących się mową. Za pomocą testu ADOS-2 nie możemy jednak badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki.

Jakie funkcje bada test ADOS?

W trakcie badania nie jest oceniany ogólny rozwój badanego w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), natomiast kryteriom podlegają objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. Test uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM –V.

ADOS jest wystandaryzowanym narzędziem diagnostycznym, co oznacza, że…

…psycholog bądź pedagog, który przeprowadza obserwacje, kieruje się szczegółową instrukcją oraz stosuje zawsze te same pomoce (obrazki, zabawki, książki etc.), natomiast zachowanie dziecka/dorosłego ocenia na podstawie ściśle określonych kryteriów. Badający musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przejść szkolenie, aby posługiwać się testem ADOS.

Jak wygląda badanie?

Diagnoza protokołem ADOS-2 może obejmować 2-3 wizyty i łącznie trwa do 3 godzin.  Podstawą badania jest wywiad kliniczny oraz obserwacja zachowań badanego w trakcie podejmowanych aktywności. W przypadku osób starszych badanie opiera się głównie na rozmowie. Podczas diagnozowania małych dzieci zawsze obecny jest rodzic lub opiekun, a samo badanie przyjmuje bardziej zabawową formę. W cenę badania wliczona jest końcowa pisemna opinia.