Badanie EEG i QEEG

agathum
agathum

Badanie EEG (elektroencefalografia) polega na umieszczeniu na głowie odpowiednich elektrod, za pomocą których można zmierzyć przepływ ładunków elektrycznych „przebijających się” przez warstwy chroniące mózg, a nawet zobaczyć kształt tworzonych przez nie fal. Przepływ ładunków elektrycznych odgrywa kluczową rolę w pracy naszego mózgu.

W badaniu EEG istotny jest nie tylko kształt fal, ale także ich częstotliwość. Analiza ilościowa EEG, uwzględniająca częstotliwość fal, nazywana jest QEEG.

Mapy QEEG pozwalają zlokalizować obszary nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu. Przyczyny ich powstania mogą być różne (obszar spóźnionej mielinizacji, uszkodzenie mózgu, ognisko padaczkorodne, itp.), ale skutek ten sam – gorsze funkcjonowanie dziecka lub osoby dorosłej.

Badanie QEEG pozwala wykryć przyczynę takich zaburzeń, jak:

  • deficyty koncentracji,
  • zaburzenia emocjonalne (w tym lęki, zachowania agresywne, itp.),
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • zaburzenia rozwoju mowy,
  • trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, trudności z nauką czytania),
  • depresja,
  • zaburzenia snu,
  • i wiele innych.

Badanie EEG/QEEG stanowi istotną pomoc w rozpoznaniu przyczyn bólów głowy, moczenia nocnego, zaników pamięci, niektórych zaburzeń psychiatrycznych. Badanie EEG jest podstawową metodą wykrywania obecności ogniska padaczkorodnego!

Po co badać czynność bioelektryczną mózgu?

Badanie EEG/QEEG przeprowadza się w celu wykrycia przyczyn zaburzeń i wybrania najwłaściwszej ścieżki terapeutycznej (tego typu badanie powinno także poprzedzać każdą serię terapii EEG-biofeedback). Wynik badania pozwala na wystawienie opinii specjalistycznych, m.in. dostosowujących wymogi szkolne do potrzeb i możliwości ucznia.

W Poradni Agathum badania EEG/QEEG wykonuje i interpretuje dr Paweł Borkowski, w wyniku nawiązania współpracy z Ośrodkiem Diagnostyczno-Badawczym PrymusEEG z Blachowni.

Jak przygotować się do badania?

Nie ma potrzeby specjalnego przygotowania się do badania EEG i QEEG. Należy zjeść normalny posiłek oraz przyjąć leki, jeśli takie są zalecone. Natomiast nie zaleca się mycia głowy przed badaniem (substancje zapachowe zawarte w szamponach często utrudniają kontakt elektrod ze skórą). Czasami zachodzi konieczność wykonania badania w stanie senności lub we śnie. Wskazaniem do tego typu badania jest podejrzenie obecności pewnych typów padaczek. Wtedy zaleca się skrócić sen nocny, aby w trakcie badania senność wystąpiła. W większości przypadków nie ma potrzeby zaśnięcia podczas badania. Badanie we śnie jest także zalecane w przypadku dzieci bardzo małych i niewspółpracujących.

Czym różni się badanie EEG od badania EEG/QEEG?

Oba badania zawierają profesjonalny opis badania EEG w standardzie elektroencefalograficznym, próbki zapisu EEG oraz mapy QEEG. Natomiast w skład badania EEG/QEEG wchodzi także interpretacja map QEEG oraz zalecenia terapeutyczne, w wyniku czego można uznać, że badanie EEG/QEEG stanowi rozbudowaną formę badania EEG.

* Informacje dotyczące badania EEG/QEEG zaczerpnięte z oficjalnej strony Ośrodka PrymusEEG.