Jest to terapia indywidualna lub grupowa dla dzieci, z różnego rodzaju trudnościami, które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie.

Praca terapeutyczna przyjmuje różne formy, w zależności od zgłaszanych problemów i wieku dziecka.

Najczęściej zgłaszane problemy do terapii:
• zaburzenia zachowania
• agresja u dziecka
• zaburzenia opozycyjno-buntownicze
• zaburzenia emocjonalne
• zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
• zaburzenia lękowe
• lęk separacyjny
• deficyty rozwojowe
• nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
• problemy szkolne (wychowawcze, z nauką)
• dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców
• problemy z odżywianiem
• podejrzenie depresji u dziecka
• nadmierna nieśmiałość
• moczenie nocne, zaparci
• masturbacja dziecięca
• śmierć bliskiej osoby
• fobie
• dziecko ze stresem pourazowym

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z naszą ofertą terapii pedagogicznej.