Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jedna z metod wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży wśród innych ludzi, w najbliższym otoczeniu.

Jaki jest cel treningu? Jak przebiegają takie zajęcia?

TUS to rodzaj terapii grupowej, która ma na celu poprawienie funkcjonowania dzieci i młodzieży w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w kilkuosobowych grupach, gdzie uczestnicy – pod czujnym nadzorem terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania współtowarzyszy, ale również zwracać uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób.

Podczas terapii inicjowane są np. różne scenki, gdzie jedni uczestnicy treningu odgrywają role przydzielone im przez terapeutę, a później cała grupa analizuje przedstawione postępowania. Uwaga współuczestników spotkania kierowana jest m.in. ku stylom komunikacji, jakimi się posługują – terapeuta wskazuje, które wypowiedzi mają charakter asertywny, które pasywny, a które ocierają się o styl agresywny. Terapeuta oraz uczestnicy terapii zwracają uwagę danemu członkowi grupy na to, jakie prezentuje zachowania. Na treningu umiejętności społecznych dąży się do zamiany niekorzystnych działań i aktywności, przedstawianych przez dzieci, na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie.

W toku terapii uczestnicy mają nabywać wiele istotnych umiejętności, takich jak:

• umiejętność inicjowania oraz właściwego prowadzenia rozmowy;
• dyskutowanie;
• sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
• metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
• umiejętność słuchania innych ludzi oraz zdolność do zadawania pytań;
• metody odmawiania;
• nauka pracy w grupie;
• sposoby rozwiązywania konfliktów;
• rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

Dla kogo jest TUS?

Trening umiejętności społecznych znajduje wykorzystanie przede wszystkim u młodszych pacjentów. Odbiorcami zajęć są głównie dzieci ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm wysokofunkcjonujący, zespół Aspergera) oraz dzieci z ADHD. TUS bywa również zalecany dzieciakom nieśmiałym, wycofanym czy reagujących lękiem.

Zajęcia TUS powinny odbywać się raz w tygodniu i trwać około 60 – 90 minut. Przydzielenie dziecka do odpowiedniej grupy wiąże się ze wcześniejszą indywidualną konsultacją z terapeutą.

Zapraszamy!