EEG Biofeedback jest metodą stosowaną m.in. w celu poprawy pamięci i koncentracji uwagi oraz redukcji stresu. Sprawdza się u osób z zaburzeniami procesu uczenia się, np. jako terapia wspomagająca w dysleksji, dysortografii i ADHD. W treningach mogą brać udział dzieci (od 4 -5 r.ż.), młodzież i osoby dorosłe – po wcześniejszej konsultacji z neurologiem.

Aktywny udział w treningu z wykorzystaniem informacji zwrotnej na temat przebiegu pracy mózgu umożliwia zmianę wzorca własnych fal mózgowych. Podczas treningu kontroluje się własną koncentrację i poziom pobudzenia, korzystając z punktowego zapisu czynności bioelektrycznej mózgu.

Obserwacja ekranu z grą video, odzwierciedlającą w czasie rzeczywistym zmiany czynności bioelektrycznej mózgu, pozwala zauważać momenty spadku koncentracji i wzrostu napięcia oraz na bieżąco na nie reagować.

Treningi odbywają się minimum raz w tygodniu.
Liczba treningów w cyklu zależy od stopnia złożoności problemu oraz od tempa uczenia się. Aby zauważyć poprawę, może wystarczyć ok. 20 sesji. Niektóre zaburzenia wymagają jednak większej ilości spotkań – np. w przypadku terapii ADHD minimum to 40-60 sesji.

Wśród innych treningów dostępnych w ofercie terapeutycznej Agathum znajdą Państwo również aktywny trening słuchowy NUROFLOW.