Dogoterapia to terapia wykorzystująca obecność specjalnie wyszkolonego psa podczas zajęć. Naturalna ruchliwość i radość czworonoga powoduje uczucie satysfakcji z wykonywanych zadań i mobilizuje do dalszej pracy. Oddziałuje również na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji, kształtowanie pozytywnych emocji, rozwój empatii i poprawę samooceny.

Główne założenie to nawiązanie relacji pomiędzy zwierzęciem a dzieckiem. Powstała więź ułatwia nawiązanie kontaktu terapeutycznego i powoduje wzrost motywacji do zajęć przez co wydłuża się efektywność pracy.

Poprzez dogoterapię możemy:
• rozwijać mowę i wzbogacać słownik,
• rozwijać funkcje poznawcze,
• stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną,
• rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe,
• budować poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa,
• przełamywać lęk, redukować stres,
• rozwijać spontaniczną aktywność, otwartość na innych ludzi,
• motywować i mobilizować do podejmowania działań,
• uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
• uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami,
• budować więzi emocjonalne.

Pies nie wygłasza opinii, nie ocenia, albo mówi, co człowiek ma robić. Zamiast tego jest uważny, ale milczący, obserwuje dziecko z sympatią i zrozumieniem. Dlatego daje uczucie bezpieczeństwa i zaufania. Kocha nas bezwarunkowo!
Dotykanie zwierząt przez człowieka i człowieka przez zwierzę owocuje tworzeniem się związku o właściwościach terapeutycznych, w którym i człowiek, i pies – lubią się!

Poza dogoterapią dużym zainteresowaniem i skutecznością cieszy się również terapia integracij sensorycznej.

Czy Wy znacie takie zwierzę, co do pyska wszystko bierze?
Jest kudłate i bez łat, ogon nosi byle jak.
Cztery łapy, pysk i ogon, chodzi zawsze swoją drogą.
Serce wielkie, węch wspaniały, pływak przy tym doskonały.
Z dziećmi wiele on wytrzyma, powiem Wam, że to jest PSINA!