Jakie nieprawidłowości w rozwoju dziecka powinny skłonić do wizyty u logopedy?

agathum
agathum

Rozwój mowy u dzieci przebiega etapami i może różnić się tempem. Niektóre opóźnienia są naturalne, jednak warto zwrócić uwagę na sygnały, które mogą wskazywać na potrzebę konsultacji z logopedą.

Problemy z wymową i artykulacją

Pierwsza grupa objawów, które powinny skłonić rodziców do montażu diagnozy logopedycznej dziecka, dotyczy problemów z wymową i artykulacją. Do nich należą trudności z wymawianiem poszczególnych głosek, zwłaszcza tych wymagających precyzyjnego ułożenia narządów mowy (jak np. „s”, „sz”, „cz” czy „r”). Warto również zwrócić uwagę na niejasną mowę, gdy dziecko nie potrafi wyraźnie wymówić słów lub zdania oraz na seplenienie, czyli zastępowanie głosek „s” i „z” głoskami „t” i „d”. Innym sygnałem mogącym świadczyć o potrzebie konsultacji i diagnozy logopedycznej dziecka jest opóźnienie w rozwoju mowy, gdy dziecko w wieku 2 lat nie mówi jeszcze żadnych słów lub w wieku 3 lat nie tworzy prostych zdań. Warto także zwrócić uwagę na problemy z płynnością mowy, takie jak jąkanie czy gwałtowne przerywanie wypowiedzi.

Trudności z komunikacją i rozumieniem mowy

Druga grupa objawów, które mogą wskazywać na potrzebę diagnozy logopedycznej dziecka, dotyczy trudności z komunikacją i rozumieniem mowy. Do nich należy brak reakcji na swoje imię lub na proste polecenia, co może świadczyć o problemach ze słuchem lub zrozumieniem mowy. Jeśli dziecko ma trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, unika spojrzeń lub nie potrafi utrzymać uwagi podczas rozmowy, może to sugerować zaburzenia komunikacyjne. Warto również zwrócić uwagę na trudności z wyrażaniem emocji i uczuć za pomocą słów oraz na ograniczone zainteresowanie otoczeniem i kontaktami społecznymi. Takie objawy mogą być sygnałem zaburzeń ze spektrum autyzmu, które często wiążą się z problemami z mową i komunikacją. W przypadku tych objawów również warto skonsultować się z logopedą, który pomoże w diagnozie i dobierze odpowiednią terapię.