Na czym polega aktywny trening słuchowy?

agathum
agathum

Prawidłowy słuch u dziecka ma niebagatelny wpływ na jego zdolność i efektywność uczenia się. Jeśli Twoje dziecko ma problemy z koncentracją i zrozumieniem poleceń, może to oznaczać zaburzenia przetwarzania słuchowego. Na szczęście istnieją skuteczne metody, dzięki którym można ćwiczyć funkcje słuchowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej aktywnemu treningowi słuchowemu. Na czym on polega, dla kogo jest polecany i jakie efekty przynosi?

Aktywny trening słuchowy. Cele i zastosowania

Aktywny trening słuchowy ma na celu usprawnienie funkcji słuchowych, poprawę komunikacji i zwiększenie efektywności nauki u dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz obarczonych ryzykiem wystąpienia tego typu zaburzeń. Metoda ta może być stosowana zarówno u przedszkolaków, jak i u starszych uczniów, ponieważ program treningu każdorazowo dostosowuje się do potrzeb i możliwości dziecka, stopniowo podnosząc trudność.

Sam trening polega na przesłuchaniu materiału słownego – w zależności od stopnia trudności i wieku dziecka mogą to być np. bajki, wierszyki czy zagadki i opowiadania. Program realizowany jest w oparciu o specjalnie dobrane środki językowe oraz dodatkowe bodźce słuchowe, np. szumy, odgłosy rozmów i inne dźwięki. Zadaniem dziecka jest skupienie się na materiale słownym i zapamiętanie informacji zawartych w tekście, a następnie udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Systematyczna praca w takim programie, uzupełnionym o dodatkowe ćwiczenia stymulujące koordynację słuchową, wspomaga działanie układu nerwowego, bazując na zjawisku  neuroplastyczności mózgu.

Dla kogo jest trening słuchowy?

Jak wcześniej wspomniano, aktywny trening słuchowy przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Diagnozie takiej poddaje się uczniów wykazujących problemy z nauką i koncentracją oraz mających trudności ze zrozumieniem poleceń i komunikatów, szczególnie przy udziale dźwięków rozpraszających uwagę, np. w szumie i w hałasie. Dzieciom z takimi zaburzeniami trudniej jest skupić uwagę, zrozumieć i zapamiętać informacje przekazywane np. w grupie przedszkolnej czy w klasie, do tego mogą dochodzić problemy z pisaniem, czytaniem i wymową.

Trening słuchowy. Dlaczego warto?

Nasz ośrodek terapii dla dzieci proponuje metodę aktywnego treningu słuchowego Neuroflow, która pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, wspomagając jego zdolności uczenia się, czytania, pisania oraz wymowy. Poprawa funkcji słuchowych przekłada się na lepszą pamięć i koncentrację – dziecku łatwiej jest zrozumieć komunikaty, dzięki czemu prawidłowo wypełnia polecenia i szybciej zapamiętuje informacje. Wszystko to korzystnie wpływa także na rozwój emocjonalny dziecka, które staje się spokojniejsze i bardziej pewne siebie oraz zmotywowane do nauki.