Główne cele i założenia terapii behawioralnej

agathum
agathum

Każda metoda terapii ma swoich zwolenników i przeciwników. Przykładem może być terapia behawioralna, której podstawy zostały opracowane przez amerykańskiego psychiatrę Aarona Becka w XX wieku. Jakie są jej główne cele i założenia? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Założenia terapii behawioralnej 

Terapia behawioralna zakłada, że człowiek powtarza pewne działania, których nauczył się na przestrzeni lat. Oznacza to, że możliwe jest ich skorygowanie, tak by zminimalizować występowanie zachowań niepożądanych, a zwiększyć występowanie zachowań pozytywnych.

Terapeuta ma więc za zadanie pomóc swojemu podopiecznemu w wykryciu zachowań, które można uznać za negatywne. W tym celu posługuje się m.in. umiejętnie zadanymi pytaniami, czy zadaniami, które mają skłonić do samoanalizy.

Jedną z podstaw terapii behawioralnej jest system nagród i kar, czyli tzw. system wzmocnień. Oznacza to, że za każde pozytywne zachowanie podopieczny zostaje w jakiś sposób nagrodzony lub pochwalony, a za każde negatywne zachowanie czeka go ustalona wcześniej kara.

Nad przebiegiem terapii czuwa profesjonalny terapeuta.

Jaki jest cel terapii behawioralnej?

Wszystkie techniki wchodzące w skład terapii behawioralnej w Częstochowie mają na celu rozwijanie zachowań pozytywnych, które są zachowaniami deficytowymi, a także redukowanie zachowań niepożądanych w społeczeństwie. W szczególności chodzi o usunięcie zachowań destrukcyjnych, agresywnych i nieprawidłowych pod względem emocjonalnym.

Oczywiście ważne jest również utrzymanie efektów terapii i przełożenie ich na prawdziwy świat, na prawdziwe życie. Dzięki temu dziecko, a później także dorosły, lepiej rozumie mechanizmy swoich zachowań, umie odnaleźć się w wielu sytuacjach i stanowi jednostkę przygotowaną do życia w społeczeństwie.