Czy terapia rodzinna to dobry sposób na poprawę relacji z bliskimi?

agathum
agathum

Kontakty z bliskimi osobami, szczególnie tworzącymi krąg domowników, w wielu rodzinach są trudne i pełne negatywnych emocji. Warto jednak podjąć kroki nakierowane na poprawę sytuacji. Wszelkiego typu przewlekły stres, nawarstwiające się problemy, a w końcu także traumy sprawiają bowiem, że rodzina staje się dysfunkcyjna i przestaje pełnić rolę bezpiecznego, przyjaznego kręgu. 

Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z trudnościami jest wykorzystanie terapii rodzinnej. Na czym ona polega? I czy rzeczywiście jest to dobry sposób na poprawę relacji między członkami rodziny? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

W czym pomaga terapia rodzinna?

Terapia rodzinna jest terapią przygotowaną specjalnie pod potrzeby bliskich sobie osób, które przynajmniej w teorii powinny być dla siebie największą podporą. Kluczem do efektywnego wykorzystania tego narzędzia jest zrozumienie, że każdy członek rodziny nawzajem na siebie wpływa. Rodzina nie jest bowiem zbiorem jednostek, ale spójną całością, w której zachodzą skomplikowane mechanizmy. Dla przykładu: problemy nastoletniego dziecka, które nie może poradzić sobie ze światem zewnętrznym mogą – chociaż nie muszą – wypływać z trudnych relacji między rodzicami.

Terapia rodzinna to pomoc, z której warto skorzystać, gdy tylko zauważamy, że codzienne problemy stają się przeszkodą nie do przeskoczenia. Dzięki wczesnemu skorzystaniu ze wsparcia doświadczonego terapeuty możliwe jest uniknięcie niepotrzebnego stresu, konfliktów, a nawet problemów zdrowotnych. Niestety, kłopoty w sferze rodzinnej odbijają się negatywnie na każdej dziedzinie życia i na każdym członku wspólnoty.

Schemat terapii różni się w zależności od potrzeb i od zgłoszonych problemów. Istnieją jednak punkty wspólne, takie jak fakt, że terapeuta nie ocenia sytuacji i nie wyciąga samodzielnych wniosków. Ważna jest także zasada wzajemnego szacunki i pozwalania drugiej stronie na wypowiedzenie się. Konieczna jest także gotowość do zmian, otwartość i umiejętność przyznawania się do błędów.

Terapia rodzinna jest dobrym wyborem m.in., gdy:

– jakiś członek rodziny zachowuje się w sposób niepokojący,

– w rodzinie zachodzą zmiany wywołane chorobą psychiczną lub somatyczną,

– relacje w rodzinie uległy znacznemu pogorszeniu,

– rodzina przeżywa kryzys, np. związany z rozwodem lub śmiercią.

    Czy terapia poprawia relacje w rodzinie?

    Czy więc terapia jest sposobem na poprawienie relacji rodzinnych? Oczywiście, że tak. Cały proces nakierowany jest właśnie na to, by lepiej zrozumieć swoich bliskich, poradzić sobie z problemami i zacieśnić nadszarpniętą więź. Co ważne, efekty uzyskane podczas sesji są znacznie trwalsze, niż to, co można osiągnąć samodzielnie. Terapeuta podpowiada bowiem, jak zmienić utarte schematy i zastąpić je nowymi, korzystnymi dla rodziny działaniami. Co ważne, forma pomocy jest dopasowana do indywidualnych potrzeb. Wyróżniamy m.in. terapię dla par, czy terapię dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.