TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

agathum
agathum

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – nowe zajęcia w ofercie Agathum ♥ 🆕 

 

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest to rodzaj terapii grupowej, która ma na celu poprawienie funkcjonowania dzieci i młodzieży w społeczeństwie. Tego typu zajęcia odbywają się zazwyczaj w kilkuosobowych grupach, gdzie uczestnicy – pod czujnym nadzorem terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania współtowarzyszy, ale również zwracać uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób.

 

Podczas terapii inicjowane są np. różne scenki, gdzie jedni uczestnicy treningu odgrywają role przydzielone im przez terapeutę, a później cała grupa analizuje przedstawione postępowania. Uwaga współuczestników spotkania kierowana jest m.in. ku stylom komunikacji, jakimi się posługują – terapeuta wskazuje, które wypowiedzi mają charakter asertywny, które pasywny, a które ocierają się o styl agresywny. Terapeuta oraz uczestnicy terapii zwracają uwagę danemu członkowi grupy na to, jakie prezentuje zachowania. Na treningu umiejętności społecznych dąży się do zamiany niekorzystnych działań i aktywności, przedstawianych przez dzieci, na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie.

 

W toku terapii uczestnicy mają nabywać wiele istotnych umiejętności, takich jak:

– umiejętność inicjowania oraz właściwego prowadzenia rozmowy;

– dyskutowanie;

– sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;

– metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;

– umiejętność słuchania innych ludzi oraz zdolność do zadawania pytań;

– metody odmawiania;

– nauka pracy w grupie;

– sposoby rozwiązywania konfliktów;

– rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

 

W naszej poradni zajęcia TUS planujemy zorganizować raz w tygodniu – w każdą sobotę, które będą trwały około 60 minut. Przydzielenie dziecka do odpowiedniej grupy musi odbyć się po wcześniejszej indywidualnej konsultacji z terapeutą.

Zapisy w sekretariacie lub pod numerem tel. 787 484 983

Zapraszamy!