TERAPIA BEHAWIORALNA

agathum
agathum

TERAPIA BEHAWIORALNA w Agathum! ♥ ♥ ♥

📣 Przypominamy, że w poradni Agathum można skorzystać z terapii behawioralnej. Terapia behawioralna ma za zadanie rozwijanie zachowań deficytowych,  a  redukowanie tych niepożądanych. Jest możliwa do wykorzystania nie tylko do modyfikacji zachowań problemowych, ale do podnoszenia jakości życia. Za pomocą tego rodzaju terapii możliwe są do przepracowania różnorodne trudności, m.in. związane z jedzeniem, korzystaniem z toalety, a także redukowanie agresji i autoagresji, wywoływanie mowy czy nauka umiejętności społecznych.

Jest to niezwykle elastyczna metoda, którą bez problemu można dostosować do specyficznych problemów oraz zaburzeń u dzieci i młodzieży. 👍

W naszej placówce terapię behawioralną prowadzi jedyny w Częstochowie certyfikowany terapeuta behawioralny – pani Agnieszka Perczak!!! 🥰 😁

Pani Agnieszka ukończyła staże w dwóch placówkach behawioralnych: w Krakowie i we Wrocławiu. Z wykształcenia jest pedagogiem opiekuńczo-resocjalizacyjnym oraz oligofrenopedagogiem. Od 3 lat pracuje w przedszkolu terapeutycznym jako wychowawca, terapeuta, nauczyciel komunikacji alternatywnej PECS. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne, zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu jedzenia, Treningu czystości oraz Metody Knillów. Pani Agnieszka ściśle współpracuje z innymi terapeutami behawioralnymi oraz superwizorami. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 20 m.ż do 16 r.ż.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w terapii behawioralnej, która jest jedyną naukowo udowodnioną metodą oraz najskuteczniejszą w pracy z dziećmi przejawiającymi różne trudności uniemożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie! 💎💎💎

Zapisy w sekretariacie poradni – tel. 787 484 983 

Zapraszamy! 😍