WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BEZPŁATNE zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA dla dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu i wzroku, a także z zaburzeniami emocji, z ADHD czy z autyzmem.Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzimy od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Oferujemy również specjalistyczną pomoc rodzinie dziecka.Drodzy Rodzice!
Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy rozwój umysłowy, motoryczny lub rozwój mowy przebiega w prawidłowy sposób, jeśli coś budzi Wasze obawy – skontaktujcie się z naszą poradnią!
Nasza poradnia psychologiczna Agathum zajmuje się diagnozą, poradą, a także terapią, w przypadku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć zaburzeń rozwoju motorycznego, emocjonalnego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, a także usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku oraz innych zaburzeń.
W ramach wczesnego wspomagania proponujemy: terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej, tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną. Prowadzimy również terapię behawioralną dla dzieci autystycznych.
W razie potrzeby organizujemy również specjalistyczną pomoc dla rodziców i pozostałych członków rodziny!

Na zajęcia można zgłaszać także dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez inną poradnię!