SENSOPLASTYKA® to polisensoryczna, mulitkolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości! To mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw!

Jaki jest cel zajęć?

Wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, ponieważ stymulując receptory, oddziałujemy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle, zarówno małego dziecka (nawet niemowlaka), jak i osób dorosłych.

Sensoplastyka® wspiera rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Na zajęciach dzieciaki uczą się m.in.: kreatywności, samodzielności, współpracy, twórczego myślenia. W wyniku zastosowania również technik arteterapeutycznych spotkania znakomicie sprzyjają relaksacji! Wykorzystywane materiały sensoryczne opierają się wyłącznie na bezpiecznych produktach spożywczych!

Kto jest pomysłodawcą tej marki zajęć?

Twórcą marki zajęć Sensplastyka® jest Izabela Anna Stefańska – realizatorka innowacyjnych działań w zakresie wczesnej edukacji, pedagog twórczości, coach, projektantka kreatywnych pomocy rozwojowych. Specjalizuje się w nowatorskiej pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, rodzicami, opiekunami oraz osobami zawodowo związanymi z pracą z dziećmi.

Aby zapisać dziecko na zajęcia w naszej poradni, rodzice/opiekunowie muszą wypełnić zgodę na udział w zajęciach, która zawiera niezbędne informacje o alergiach dziecka! Zgoda jest dostępna bezpośrednio tutaj oraz w naszej zakładce dokumenty. Warto także zapoznać się z zasadami pracy na zajęciach (tutaj).

Zapraszamy gorąco, pachnąco i smacznie!* Informacje zaczerpnięte z: Stefańska I.A., Sensoplastyka® - Wstęp, Inkubator Inspiracji, Lublin 2017.