Cyber-oko jest pierwszym na świecie systemem integrującym pomiary medyczne i komputerowe techniki interakcji człowiek – komputer. Pozwala na zwiększenie trafności diagnoz i prowadzenie systematycznej rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach mózgu i nie tylko, którzy nie są w stanie komunikować się werbalnie lub ich mowa jest znacznie ograniczona.

Jak działa Cyber - oko?

Urządzenie tworzy monitor składający się z rejestratora oraz z czterech diod zamieszczonych w rogach monitora, które odbijając światło w rogówce oka pacjenta, pozwalają ustalić, gdzie badany się wpatruje. Osoba badana reaguje oczami na wyświetlane obrazy i w ten sposób jest w stanie wskazać odpowiedzi czy przekazać informacje, a lekarze mogą stwierdzić, w jakim stopniu pacjent jest świadomy.

System C-Eye wyposażono w multimedia, które stanowią gotowy do pracy materiał diagnostyczno-terapeutyczny. Dodano do niego także możliwość umieszczania własnych treści w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkowników. Cyber-oko dostępne jest w dwóch wariantach: w wersji profesjonalnej – dedykowanej placówkom medycznym i terapeutom, a także w wersji do użytku domowego.

Kto może skorzystać z Cyber-oka?

Urządzenie pomaga osobom z dysfunkcjami neurologicznymi, najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. urazach czaszkowo-mózgowych, do których doszło na skutek wypadków komunikacyjnych, udarach, niedotlenieniu czy zatrzymaniu krążenia. Urządzenie umożliwia zobiektywizowaną ocenę stanu świadomości osób w śpiączce, które odzyskały przytomność, ale nie mogą nawiązać kontaktu z otoczeniem. Jednym z elementów systemu C-Eye jest interfejs wzrokowy umożliwiający komunikację z pacjentem sparaliżowanym, pozornie pozbawionym możliwości porozumiewania się. Niestety w przypadku tej grupy pacjentów niejednokrotnie dochodzi do błędnych diagnoz, gdzie chory zostaje zdiagnozowany jako osoba w stanie wegetatywnym (ma otwarte oczy, ale niczego nie czuje, nic nie rozumie), a tymczasem okazuje się, że w ok. 40 proc. przypadków osoby te mają zachowaną świadomość i często jest ona zachowana w pełni (tzw. zespół zamknięcia). Urządzenie nie tylko wspiera komunikację z pacjentami, ale przede wszystkim rozwija ich funkcje poznawcze, poprawia koncentrację i percepcję wzrokową oraz stymuluje zmysły. Rezultatem pracy z urządzeniem jest zmniejszenie zdezorientowania i bezradności chorego oraz usprawnienie funkcjonowania mózgu, dzięki uruchomionym wskutek stymulacji mechanizmom naprawczym i istniejącej plastyczności mózgu.

Wynalazek stworzyli naukowcy z Politechniki Gdańskiej, których nagrodzono za najlepsze osiągnięcie naukowo-techniczne 2013 roku.

Zapraszamy do Agathum na terapię z wykorzystaniem urządzenia C-eye!