KARTA DUŻEJ RODZINY

Miło nam poinformować, iż od stycznia 2017 roku Poradnia Agathum została partnerem programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” został wprowadzony przez Samorząd Województwa Śląskiego we wrześniu 2014 roku. Od maja 2015 roku dokument obowiązuje na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 jako program wojewódzki. Jego celem jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez:

* promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,

* zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

* zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,

* promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

* wspieranie dostępu rodzin do dóbr i usług.

W ramach programu, na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, rodzinom wielodzietnym mieszkającym w województwie śląskim udzielane są zniżki przez określone instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego, które biorą udział w projekcie.

W naszej poradni rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka -10% na wszystkie usługi! 🙂 🙂

Aby uzyskać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy odpowiadającej miejscu zamieszkania. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: http://slaskiedlarodziny.pl/o-programie/ lub w filmie informacyjno-promocyjnym na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: http://rops-katowice.pl/2015/12/04/film-informacyjno-promocyjny-na-temat-programu-slaskie-dla-rodziny-karta-duzej-rodziny/

Wykaz wszystkich partnerów znajduje się na stronie programu: http://slaskiedlarodziny.pl/

Zapraszamy!