PROJEKT BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Z radością informujemy, że wspólnie z Fundacją Bonum Commune realizujemy w NPPP Agathum PROJEKT BADAŃ PILOTAŻOWYCH DZIECI Z ZASTOSOWANIEM POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO PTZ – D prof. E.Ozimka.
Projekt ma na celu wczesne rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Dzieci dotknięte tym problemem najczęściej charakteryzują się szeroko rozumianym deficytem komunikacyjnym, stanowiącym źródło porażek szkolnych i trudności emocjonalnych!

Zapraszamy na badania dzieci w wieku 6-16 lat!
Dzięki diagnozie możemy wspierać dziecko w jego rozwoju, przeciwdziałać porażkom szkolnym i problemom emocjonalnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny! Informacje i zapisy w sekretariacie poradni.

Więcej informacji na temat projektu tutaj: www.bonumcommune.pl

Zapraszamy serdecznie! 🙂 🙂