Gwar uliczny, hałas ze szkolnych korytarzy, dźwięki dochodzące z telefonów, gier komputerowych czy głośne słuchanie muzyki, uniemożliwiają odbiór i analizę ważnych informacji. Nadmiar różnorodnych bodźców słuchowych i wzrokowych staje się dużym problemem szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opanowanie przyswajanych treści oraz komunikacja z rówieśnikami i bliskimi jest znacznie bardziej utrudniona u dzieci młodszych niż u młodzieży czy dorosłych. Niesprzyjające warunki są szczególnie groźne dla dzieci, u których przetwarzanie słuchowe przebiega w sposób nieprawidłowy lub niedojrzały. Nadmiar negatywnych bodźców praktycznie izoluje dzieci od otoczenia.

Prawidłowy odbiór impulsów dźwiękowych zależy nie tylko od dobrego funkcjonowania narządu słuchu, ale także od sprawności procesu analizy impulsów nerwowych, wędrujących z ucha do mózgu. Do najczęstszych objawów zaburzeń przetwarzania słuchu u dzieci należą:

  • trudności w rozumieniu mowy w szumie - szczególnie, gdy kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem,
  • kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową,
  • trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się,
  • problemy z różnicowaniem dźwięków,
  • trudności w różnicowaniu zmian wysokości i głośności dźwięków,
  • wtórne problemy w poprawnej wymowie słów.

Dobry słuch oraz poprawne rozumienie mowy, to kluczowe umiejętności pozwalające na prawidłowy rozwój dzieci. Wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego w wieku przedszkolnym znacznie zwiększa szanse dziecka na skuteczną rehabilitację. Dlatego tak ważna jest wielospecjalistyczna diagnoza (audiologiczna, neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna), która jest podstawą rozpoczęcia terapii.
Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder) APD, opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego, czyli badanie wyższych funkcji słuchowych.
W codziennej praktyce dzieci mają różnorodne objawy zaburzeń słuchu, ale badania wykazały, że z punktu patofizjologii i mechanizmów prowadzących do tych zaburzeń możemy obserwować jeden lub kilka profili klinicznych APD:

  • zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie
  • zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku
  • zaburzenia wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami

Dla każdego dziecka z rozpoznaniem zaburzeń przetwarzania słuchowego APD - zespół specjalistów analizuje wyniki testów słuchowych, dane z wywiadu i obserwowany profil objawów, na podstawie czego dobierany jest indywidualny i zoptymalizowany trening z terapeutycznego programu Neuroflow. Jego główny element stanowi trening słuchowy, którego celem jest poprawa tzw. wyższych funkcji słuchowych.
Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy został opracowany na podstawie badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz poprawy procesu uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Nowatorską cechą Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow jest możliwość prowadzenia treningu zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w warunkach domowych wspólnie z jednym z rodziców. Cała terapia trwa około 5 miesięcy i podzielona jest na dwa etapy. Każdy etap liczy od 10 do 12 tygodni odpowiednio dla dzieci najmłodszych i dla starszych.
Sesje treningowe oparte są na aktywnej stymulacji zmysłowej, angażującej uwagę dziecka. Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny. Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza - dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Praca dziecka, powoduje powstanie zmian w drogach nerwowych i jest to tzw. zjawisko neuroplastyczności mózgu.
Aby wspierać dzieciaki w ich rozwoju, poprawić proces przetwarzania słuchowego oraz jakość rozumienia mowy, zapraszamy do naszej poradni na profesjonalną diagnozę i terapię słuchu!
Zapraszamy również do odwiedzenia strony http://www.neuroflow.pl/terapia-sluchowa/neuroflow-aktywny-trening-sluchowy 
:)