W Agathum prowadzimy bezpłatną terapię dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W naszej poradni, zarówno na etapie diagnozy, jak i pomocy terapeutycznej, swojego wsparcia udzielają róźni specjaliści, m.in. psycholog, pedagog, logopeda i neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta.

Jesteśmy placówką niepubliczną, działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty, wydajemy opinie honorowane we wszystkich szkołach i placówkach.

Naszym atutem są szybkie terminy realizacji, godziny wizyt dostosowane do potrzeb klientów, świetna lokalizacja w centrum miasta, a przede wszystkim doświadczona kadra specjalistów!

W poradni „Agathum” organizujemy zajęcia terapeutyczne, zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Terminy spotkań staramy się dostosować do potrzeb i możliwości klientów.

Proponujemy również:
terapię psychologiczną
terapię pedagogiczną (również surdopedagogiczną i tyflopedagogiczną)
terapię logopedyczną
• terapię ręki
trening EEG Biofeedback
trening słuchowy metodą Johansena
• terapię dysleksji
• wczesną naukę czytania
terapię integracji sensorycznej
terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem
muzykoterapię
badanie EEG i QEEG
CYBER OKO (C-EYE)

Zapraszamy do naszej placówki wszystkich rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom osiągnąć życiowy sukces!